ta ?m lo ?t ro ?  ?? da ?t va ?o ben trong ke ? ke ?o hoa ?c ro ? ke ?o elite rong 700mm hafele 805 83 494

Tấm lót rổ – Đặt vào bên trong kệ kéo hoặc rổ kéo ELITE, rộng 700mm Hafele 805.83.494

Thông tin sản phẩm

Tấm lót rổ – Đặt vào bên trong kệ kéo hoặc rổ kéo ELITE, rộng 700mm Hafele 805.83.494

Kích thước (R x S x C): 700 x 465 x 5 m m

Chất liệu: Với đệm êm