nem gia ?m chan bat vao lo khoan cho ba ?n le modul blum 356 08 950  970a1002
nem gia ?m chan bat vao lo khoan cho ba ?n le modul blum 356 08 950  970a1002
nem gia ?m chan bat vao lo khoan cho ba ?n le modul blum 356 08 950  970a1002

Nêm giảm chấn bắt vào lỗ khoan cho bản lề Modul Blum 356.08.950 (970A1002)

Thông tin sản phẩm

Nêm giảm chấn bắt vào lỗ khoan cho bản lề Modul Blum 356.08.950 (970A1002)
Lắp bên bản lề
nem gia ?m chan bat vao lo khoan cho ba ?n le modul blum 356 08 950  970a1002