nem gia ?m chan
nem gia ?m chan
nem gia ?m chan

Nêm giảm chấn

Thông tin sản phẩm

Nêm giảm chấn bắt vào lỗ khoan cho bản lề Modul Blum 356.08.950 (970A1002)
Lắp bên bản lề
nem gia ?m channem gia ?m channem gia ?m chan