ban le la chong chay 2 vong bi 102x76x3mm

Bản lề lá chống cháy-2 vòng bi 102x76x3mm

Thông tin sản phẩm

Bản lề lá chống cháy-2 vòng bi
Kích thước (mm) Chịu lực với 3 bản lề Vật liệu Hoàn thiện
102x76x3 120kg Inox 316 Inox mờ


ban le la chong chay 2 vong bi 102x76x3mmban le la chong chay 2 vong bi 102x76x3mm