ban le la 70kg 102x76x3mm 2 vong bi

Bản lề lá 70kg, 102x76x3mm-2 vòng bi

Thông tin sản phẩm

Bản lề lá 70kg, 102x76x3mm-2 vòng bi 
Kích thước (mm) Chịu lực với 3 bản lề Vật liệu Hoàn thiện
102x76x3mm 70kg Inox 304 Đen mờ
ban le la 70kg 102x76x3mm 2 vong bi    ban le la 70kg 102x76x3mm 2 vong bi