ban le am co dieu chinh  40mm

Bản lề âm có điều chỉnh >40mm

Thông tin sản phẩm

Bản lề âm có điều chỉnh >40mm
Độ dày cửa Vật liệu Hoàn thiện
≥40mm Hợp kim kẽm Niken mờ

ban le am co dieu chinh  40mm