ban le am co dieu chinh  40mm

Bản lề âm có điều chỉnh >40mm

Thông tin sản phẩm

Bản lề âm có điều chỉnh >40mm
Chịu lực Độ dày cửa Độ rộng cửa Vật liệu Hoàn thiện
≤80kg/ 2 bản lề ≥40mm ≤1,000 mm Hợp kim kẽm Màu bạc

ban le am co dieu chinh  40mm