ban le am co dieu chinh  45mm

Bản lề âm có điều chỉnh >45mm

Thông tin sản phẩm

Bản lề âm có điều chỉnh >45mm
Chịu lực Độ dày cửa Độ rộng cửa Vật liệu Hoàn thiện
≤120kg/ 2 bản lề ≥45mm ≤1,000 mm Hợp kim kẽm Màu bạc

ban le am co dieu chinh  45mm