ban le am co dieu chinh  40mm

Bản lề âm có điều chỉnh >40mm

Thông tin sản phẩm


Bản lề âm có điều chỉnh >40mm
Chịu lực Độ dày cửa Vật liệu Hoàn thiện
≤80kg/ 2 bản lề
≤100kg/ 3 hinges
 
≥40mm Hợp kim kẽm Chrome mờ

ban le am co dieu chinh  40mm     ban le am co dieu chinh  40mm