gia treo gia vi va cuon giay

Giá treo gia vị và cuộn giấy

Thông tin sản phẩm

GIÁ TREO GIA VỊ VÀ CUỘN GIẤY
Mã sản phẩm Quy cách
(Rộng*sâu*cao)mm
Mô tả sản phẩm  Đơn vị
GI04.2  R395*S210*C330 - Chất liệu: Inox nan tròn
- Bề mặt: Mạ chrome 5 lớp
- Màu sắc: Chrome bóng.
Phụ kiện chưa bao gồm suốt và bas treo bằng inox
Cái
 
Đi kèm:
Mã sản phẩm Quy cách
(Rộng*sâu*cao)mm
Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  Đơn vị Đơn giá (VNĐ)* Hình ảnh
GI05.1 R600*S16*C40 Suốt Inox - Chất liệu: Inox nan tròn
- Bề mặt: Mạ chrome 5 lớp
- Màu sắc: Chrome bóng.
Met 50.000 gia treo vung
GI05.2 R900*S16*C40 Bas suốt 2 đầu Cặp 110.000 gia treo vung
GI05.3 R1200*S16*C40 Bas suốt giữa Cái 55.000 gia treo vung