gia treo dao thot inox

Giá treo dao thớt Inox

Thông tin sản phẩm

GIÁ TREO DAO THỚT INOX
Mã sản phẩm Quy cách
(Rộng*sâu*cao)mm
Mô tả sản phẩm  Đơn vị
GI04.5 R251*S174*C390 - Chất liệu: Inox nan tròn
- Bề mặt: Mạ chrome 5 lớp
- Màu sắc: Chrome bóng.
Phụ kiện chưa bao gồm suốt và bas treo bằng inox
Cái
 
Đi kèm:
Mã sản phẩm Quy cách
(Rộng*sâu*cao)mm
Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm  Đơn vị Đơn giá (VNĐ)* Hình ảnh
GI05.1 R600*S16*C40 Suốt Inox - Chất liệu: Inox nan tròn
- Bề mặt: Mạ chrome 5 lớp
- Màu sắc: Chrome bóng.
Met 50.000 gia treo vung
GI05.2 R900*S16*C40 Bas suốt 2 đầu Cặp 110.000 gia treo vung
GI05.3 R1200*S16*C40 Bas suốt giữa Cái 55.000 gia treo vung